Teeuwen infra zet ervaren en vakkundige mensen in voor grondwerk projecten, klein of groot. Het grondwerk vormt in bijna alle bouw- en civieltechnische projecten de voorbereiding van de bouw en is voor Teeuwen Infra dagelijkse kost. Zo graven we bouwputten uit voor woningen en utiliteitsgebouwen en verzorgen we grondwerk voor nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten en bedrijventerreinen.

  • Bouwputten graven;
  • Uitgraven van funderingen;
  • Sleuf graven voor kabels en leidingen;
  • Sloten graven;
  • Cunet graven;
  • Delven graf.

De waarde van grondwerk wordt vaak onderschat. Een goede aanpak van het grondwerk komt het proces en de kwaliteit van het bouwproject ten goede.

Grondwerk Grondwerk Grondwerk Grondwerk Grondwerk Grondwerk Grondwerk Grondwerk